plattform

Att välja plattform för ditt webbprojekt

Ett av de första stegen som tas i många webbprojekt är att man väljer vilket CMS eller vilken e-handelsplattform man vill basera sin nya webbplats på. I vissa fall kan man ha uppenbara skäl till att välja plattformen först, t.ex. om alla redaktörer sedan tidigare är bekanta med ett specifikt CMS eller om man har investerat ekonomiskt i en viss plattform sedan tidigare. I de allra flesta fall bör man dock först gå igenom en förstudie för att komma fram till exakt vad som ska tas fram, för att sedan baserat på det välja vilken plattform man ska använda.

Vad är en plattform?

Ordet ”plattform” kan betyda en mängd olika saker, men i just det här fallet handlar det alltså om mjukvara som man använder som grundplåt för att bygga en webbplats, till exempel ett CMS eller en e-handelsplattform. Plattformen tillhandahåller stöd för funktionalitet och för det mesta även någon form av redaktörs- och administrationsgränssnitt.

När man valt en plattform utvecklar man sedan lösningens – i det här fallet webbplatsens –funktionalitet baserat på plattformens funktioner. Då läggs det även på ett gränssnitt som är det besökare ser när de besöker webbplatsen. Vanlig funktionalitet som tillhandahålls av plattformar är exempelvis sidhantering, produkthantering, rättighetsstyrning, publicering och förhandsgranskning med mera. Plattformen är helt enkelt den grund som lösningen sedan ska stå på.

En viktig sak att tänka på är att även om det finns stöd för en funktion i en viss plattform, betyder det inte alltid att alla lösningar som baseras på den plattformen har alla funktioner utan ofta måste de implementeras specifikt per lösning.

Vilka faktorer spelar in?

När man ska välja plattform kan det finnas många specifika funktioner i den lösning man vill utveckla som kan fälla avgörandet. Om en plattform stödjer flest eller viktigast funktioner kan det bli ett ganska lätt val. Dock är det sällan riktigt så simpelt, utan de flesta plattformar inom samma kategori har stöd för många olika lösningar, antingen direkt eller via omvägar såsom plug-ins eller anpassning i form av att använda funktioner på sätt de kanske inte ursprungligen var tänkta för. Då är det istället mer ”mjuka” värden som fäller avgörandet gällande vad som passar bäst. Några av de frågorna man kan ställa sig är som följer:

  • Hur många redaktörer ska arbeta med siten, och är de dedikerade redaktörer eller är det en bisyssla?
  • Ska webbplatsen vara kraftigt redaktörs- och innehållsdriven, eller snarare relativt statisk?
  • Hur många olika typer av innehåll kommer lösningen att kräva? Kommer allt innehåll se likadant ut eller ska det finnas många olika sätt att presentera innehåll på?
  • Hur flexibel behöver utformningen av innehållet vara? Ska sidor vara formmässigt hårt styrda, eller ska redaktörerna kunna sköta mycket av utformningen själva?
  • Kommer siten att finnas i ett land eller flera? Hur många språk?
  • Finns det speciella funktioner på siten som gör att en viss plattform lämpar sig bäst?
  • Vilken livslängd förutspås lösningen ha? Ska det gå att bygga vidare på den framåt?
  • Kommer några externa källor användas för delar av funktionaliteten?

Om man sedan jobbar med e-handel behöver man ställa en mängd andra frågor också, bland annat hur man löser fysisk hantering av produkter, om man har sådan. Ska produkterna hanteras helt i webblösningen, eller används externa system? Hur avancerad behöver produkthanteringen vara?

Svaren man får på dessa typer av frågor kan sedan appliceras på plattformsvalet. Hur viktigt är det egentligen med ett skräddarsytt redaktörsgränssnitt? Bör vi redan nu förbereda oss på att lösningen kommer att behöva byggas ut? Detta måste förstås också balanseras med ekonomiska frågor, som hur mycket tid man kan lägga på utveckling och eventuell kostnad för plattformen.

Låt inte plattformen styra lösningen

Slutsatsen man kan dra är att det ofta är relativt oviktigt att från början besluta sig om det ska bli en enklare site baserad på t.ex. Squarespace eller Tictail, en Episerver-site, en WordPress-baserad webbplats eller kanske en e-handel byggd på Magento. Det viktiga är att reda ut vilka specifika krav en tänkt lösning ställer på plattformen. Det är sällan man hittar en plattform som gör exakt allting så som man vill, men relativt ofta ett flertal plattformar rent tekniskt har stöd för ungefär motsvarande funktionalitet. Då bör man istället titta på hur bra plattformarna passar lösningen på andra sätt. Ekonomi är förstås också en viktig faktor som måste tas med, då vissa plattformar har höga licenskostnader, medan andra kan vara helt eller delvis gratis. Ibland är den rätta lösningen till och med att helt strunta i en plattform. En kampanjsite som är extremt fokuserad på en specifik funktion, kan till exempel vara en lämplig kandidat för ett sådant val.

Låt lösningen styra valet av plattform istället för tvärtom. Då har man störst möjligheter att göra ett bra val som ger ett bra slutresultat!

Ronnie Hillgren, utvecklare på Cloud Nine