Cloud Nine digitaliserar försäkringsbolaget Bliwa

  • Digital Design
  • Förvaltning
  • Gränssnittsutveckling
  • Interaktionsdesign
  • Koncept
  • Produkthantering
  • Systemutveckling

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, som anställda i företag och medlemmar i organisationer. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet om du blir sjuk, råkar ut för olycksfall eller arbetslöshet, vid dödsfall samt kan ge dig tillgång till specialistvård. Bliwa försäkrar var 20:e svensk och har många av de viktigaste fackliga organisationerna och de största svenska företagen som kunder.

Försäkringsbranschen står inför samma utmaningar med digitalisering som många andra. Det skapar möjligheter för de försäkringsbolag som klarar av att transformera sin verksamhet till nya förutsättningar. För att kunna se och ta vara på affärsmöjligheterna i den digitaliserade världen måste man förstå de nya beteenden som ligger till grund för utvecklingen och vad som skapar värde och engagemang. I grund och botten handlar det om att se och förstå kundens behov och förutsättningar.

Cloud Nine har tagit fram en ny inloggningstjänst för Bliwas försäkrade – Mina sidor. Tjänsten gör det möjligt för försäkrade att själva se och hantera sitt försäkringsinnehav hos Bliwa. Tjänsten kommer att fortsätta utvecklas med regelbundna lanseringar av ny funktionalitet.

Här stod Cloud Nine tillsammans med Bliwa inför en stor utmaning. Målsättningen – att möta kunderna digitalt – kräver att en hel rad system och avancerad infrastruktur kan presenteras på ett användarvänligt sätt på webben. Tjänsten som möter användaren är helt anpassad utifrån arbetsgivare, fackförbund och andra faktorer som påverkar vilka försäkringar den enskilde individen har tillgång till och vilka budskap hon eller han ska mötas av. Bliwa har dessutom höga ambitioner på en begriplig presentation av de komplexa produkterna.

Uppdraget krävde tillgång till en bred rad specialkunskaper, inte bara inom Bliwas affär och produkter utan även inom försäkringssystem och bakomliggande infrastruktur.

En förutsättning för att kunna jobba effektivt i ett projekt med stort beroende av olika system var ett tvärfunktionellt team med medlemmar från både Cloud Nine och Bliwa. En projektyta i Bliwas lokaler möjliggjorde närhet till personer med specialkunskap. Samverkansformerna i ett projekt möjliggjorde ett flöde med löpande leveranser av funktioner till verksamheten för test. För att kunna hantera kontinuerligt förändrade krav valdes ett agilt arbetssätt med SCRUM som metodik. En modell som fungerar bra i ett större perspektiv även utanför själva systemutvecklingen.

CMS:t (Episerver) och de ingående systemen samlas kring ett egenbyggt API som gör att projektet blir överblickbart. För att säkerställa en bra användarupplevelse genomfördes användartester med utvalda kunder.

Bliwa genomgår just nu en stor digital transformation och vi är väldigt stolta över att vi har deras förtroende att hjälpa dem på den resan. De jobbar hårt mot målsättningen att vara begripliga, moderna och användarvänliga och lanseringen av Mina Sidor är ett viktigt steg i detta arbete. Vi byggde tjänsten ny från grunden och utmaningen var att gifta samman Bliwas logik och hantering med användarens krav på användarvänlighet. Det tycker jag att vi lyckades riktigt bra med till slut”, säger Alexander Kafkaletos – kundansvarig på Cloud Nine.

Cirka 300.000 svenskar har nu tillgång till Mina sidor där den försäkrade kan logga in med mobilt bankID och få en överblick av sitt försäkringsskydd. Här kan individen bland annat se sina försäkringar hos Bliwa och vilka försäkringar som går att lägga till för att öka sitt skydd.
Den försäkrade kan anmäla en skada och sedan se om anmälan behöver kompletteras, när utbetalningar sker och se historik över tidigare skador. Bliwa har nu en grund för sitt fortsatta digitaliseringsarbete där den flexibla plattformen gör det möjligt att möta kunderna på nya sätt framöver

För att vara trygg måste man förstå. Därför arbetar vi på Bliwa med språk, formgivning och struktur för ökad tydlighet i all kommunikation. Men begriplighet handlar också om att möta individen där hen är och när hen är mottaglig för det. Utvecklingen av våra digitala gränssnitt och en ökad närvaro i digitala kanaler är därför ett sätt för oss att öka tryggheten genom bättre tillgänglighet och enklare hantering av försäkringar”, säger Matilda Widell, webbansvarig kommunikatör på ‎Bliwa.

Vill du veta mer hur vi förbättrar våra kunders digitala närvaro?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.