När pixlar ger liv

  • Digital Design
  • Interaktionsdesign
  • Kampanjsite
  • Koncept
  • Utveckling
https://provkor.bmw.se

Cloud Nine har varit BMWs digitala partner i flera år och har med stor framgång varit med och utvecklat framgångsrika digitala plattformar för webben. Sedan 2013 samarbetar BMW med Barncancerfonden för att både bidra ekonomiskt till forskning och för att aktivt sprida budskapet om hur viktig forskningen kring barncancer är. Cloud Nine tog tillsammans med BMW och Barncancerfonden fram kampanjsiten “Kör för livet”.

Under två månader skänkte BMW 100 kronor för varje bokad provkörning till Barncancerfonden. Budskapet kommunicerades brett, men för att göra det enkelt och tydligt att boka en provkörning så behövdes en kampanjsite för ändamålet. Denna site skulle kombinera vikten av att stötta forskningen, fånga in potentiella BMW-kunder samt göra det enkelt att boka en provkörning hos valfri BMW-handlare i hela Sverige.

I samarbete med BMWs reklambyrå, Lowe Brindfors, tog Cloud Nine fram förslag på en slagkraftig webbplats med en bokningsmotor. Vi utvecklade och byggde siten med täta avstämningar mot byrå, kund och andra intressenter. Under kampanjperioden bistod vi löpande med att säkerställa att BMW fick ut statistik från sin kampanj, som underlag för djupare analys. Vi hanterade dessutom den löpande supporten av webbplatsen före, under och efter kampanjen.

Bmw kör för livet video

2015 var tredje gången som BMW och Barncancerfonden samarbetade kring dessa provkörningar, som faktiskt gör skillnad. Efter den två månader långa kampanjen hade hela 26 892 provkörningar bokats och genomförts, vilket innebar 5 833 forskartimmar till kampen för att utrota barncancer. Detta var en ökning med 5 000 provkörningar jämfört med året innan och 10 000 jämfört med första året!

För oss på Cloud Nine är det naturligtvis extra givande att vara en del i ett projekt som gör skillnad på ett så handfast sätt och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med BMW och Barncancerfonden!

BMW drivers fullscreen

Vill du veta mer hur våra digitala lösningar kan skapa engagemang för ditt varumärke?

Kontakta Johan Cassel via johan.cassel@cloudnine.se eller +46 70 494 24 60. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.