Servicebokning för Din Bil

  • Analys
  • Utveckling

Din Bil grundades 1954 och är idag en av Sveriges största återförsäljare av Volkswagens varumärken VW, Skoda, Seat, Audi och Porsche. Verksamheten är etablerad i Stockholm, Malmö och Göteborg, och består primärt av ny- och begagnadförsäljning samt servicemarknad med över 300 000 servicegenomföranden per år. Antalet servicebokningar online ökar årligen, men alltför många besökare valde att avbryta sina bokningar i Din Bils befintliga lösning, vilket ledde till att intäkter gick förlorade.

Digitaliseringen påverkar motorbranschen i stort, och service samt reservdelsförsäljningen i synnerhet. Marknaden är hårt konkurrensutsatt och stort fokus ligger därmed på möjligheten att kunna boka, förstå och betala för sina tjänster online. Med andra ord: användarupplevelsen är helt avgörande.

Din Bil har satsat digitalt och vill ta positionen som Sveriges bästa digitala serviceanläggning. Satsningen online blev i ett första skede att fokusera på servicebokningen, och uppdraget för Cloud Nine blev att med små medel öka konverteringsgraden med fem procentenheter.

Den dåvarande lösningen för Din Bils servicebokning var av flera skäl inte optimal. Användarvänligheten blev lidande av det befintliga flödets många steg och det saknades också moderna tekniska lösningar för att automatiskt hämta fordonsdata från tredje part. Allt som allt ledde detta till ett onödigt stort antal avhopp i köpflödet för servicebokningen, och endast 15 av 100 fullföljde sina bokningar. Cloud Nine genomförde ett grundligt analysarbete samt optimering av flödet. Förbättringar av design och köpflöde ledde till att 24 av 100 påbörjade servicebokningar faktiskt genomfördes – ett resultat som är nästan 100 procent bättre än det uppsatta målet och 50 procents förbättring av det faktiska antalet bokningar.

Vill du veta mer om det här caset och hur vi kan hjälpa er att öka konverteringen i era digitala kanaler?

Kontakta Gustaf Arp på gustaf.arp@cloudnine.se eller +46 73 510 15 10. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.