Fostra morgondagens entreprenörer

  • Digital Design
  • Grafisk Profil
  • Interaktionsdesign
  • Styleguide
  • Utveckling
foretagsamheten.se

Svenskt Näringsliv driver en mängd frågor kring företagande i Sverige. Vi har förmånen att arbeta med en av deras siter, www.företagsamheten.se.

Efter att under 2 år ha förvaltat denna site, kände både Svenskt Näringsliv och Cloud Nine att det var dags för en större omarbetning. Vi ville skapa en enklare och tydligare struktur som tydligare appellerar mot målgruppen som är ungdomar.

Vi började med att titta på nuvarande site och jämföra med vår målbild. Den tidigare siten hade en klassisk informationsstruktur men för den nya omarbetade versionen vill vi använda en struktur som utgår från en tidslinje. På den tidslinjen plottade vi sedan in de entreprenörer och företag som sajten innehåller. Vi fyllde på med dagens entreprenörer och moderna företag hela vägen tillbaka till 1200-talets företag.

Genom att utgå från en tidslinje fick vi en intuitiv navigering som gör det lätt att “bläddra” i historien. På de olika artiklarna lade vi sedan relaterade artiklar som pekar på hur dagens entreprenörer inspirerats av tidigare generationer – och på samma sätt hur dagens företag sprungit ur äldre företag genom historien.

Resultatet blev en lätthanterad och tydlig historiebeskrivning som högstadie och gymnasie-elever kan använda sig av när de läser om entreprenörskap i skolan.

Vill du veta mer hur vi kan öka engagemang och konvertering i digitala kanaler för ditt företag?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.