Affärsdriven utveckling av en global webbplats

 • Digital Design
 • Förvaltning
 • Interaktionsdesign
 • Koncept
 • SEM
 • SEO
 • Utbildning
 • Utveckling
polygongroup.com

Polygon är ett multinationellt bolag som är experter på skadesanering inom brand, vatten och klimat. Målet med Polygons webbplats är att tydligt synliggöra alla bolagen, dess aktiviteter och erbjudanden, samt att skapa en gemensam struktur och kommunikation som ger en enad bild av Polygon världen över.

Polygon vill ha en webbplats som direkt driver affären, men som samtidigt på ett snyggt sätt förser övriga bolagsintressenter med exempelvis finansiell information.

Målet var att på ett enkelt och tydligt sätt möta olika typer av besökare och deras behov på bästa sätt. Vi tog därför tillsammans med Polygon fram nya angreppssätt för olika behovsgrupper med hjälp av en effektkartläggning. Ett krav för sidan var att det skulle vara extremt tydligt hur man kontaktar Polygon i en nödsituation, samtidigt som det också skulle vara enkelt att hitta mer detaljerad information kring verksamheten och olika kundcase. Strukturen skulle också vara skalbar och kunna växa ikapp med att verksamheten växer. Cloud Nine anpassade Polygons grafiska profil för att fungera optimalt på webbplatsen – med en ren, tydlig och modern känsla.

Polygon

En annan viktig del i projektet var ta fram ett enkelt och användarvänligt adminverktyg för Polygons redaktörer, för att göra det smidigare för dem att redigera sidan. Redaktörerna upplevde det tidigare gränssnittet som svårarbetat och det var en av flera orsaker till att webbsidan inte uppdaterades så ofta som man föresatt sig. Cloud Nine arbetade hela tiden med fokus på att förenkla och förtydliga gränssnittet för såväl vana experter som ovana sällananvändare. Vi genomförde utbildningar av samtliga länders redaktörer och Cloud Nine finns fortfarande tillgängliga för löpande support om och när redaktörerna stöter på frågor eller har problem. Polygons nya global webbplats är byggd på EPiServer CMS 8.

– Vi har höga ambitioner kring hur vi genom digitalisering kan öka både affärs- och kundnytta, vilket i förlängningen ska leda till att vi behåller vår position som marknadsledande aktör i Europa. För att lyckas med detta behöver vi en partner som förstår vad vi vill åstadkomma och har kompetensen att genomföra det. Vi är glada över att ha hittat den partnern i Cloud Nine, säger Caroline Liedgren, Marketing and Communication Manager på Polygon Group.

Sedan december 2015 finns den nya webbsidan lanserad i samtliga länder och Polygon är aktiva i sitt arbete med att hålla webben uppdaterad ur både ett kommunikativt perspektiv och med SEO. Polygon har valt att fortsätta jobba med Cloud Nine för att optimera webbsidan för att passa alla olika länders behov. Det är ett spännande och fortlöpande uppdrag, och några länders kundcenter upplever redan idag en förändring i beteendet hos kunderna; de hittar den information de söker och belastningen på kundservice har blir därmed blivit lägre och i England har även försäljningen ökat markant.

Polygon

Efter lanseringen av Polygons hemsida började arbetet med att hjälpa relevanta besökare att hitta dit. Vi fokuserade på den svenska marknaden till att börja med.

Vårt SEM-arbete (betalda annonser via Google AdWords) började med att definiera lämplig budget och kvartalsvisa mål som vi spårar i både AdWords och Google Analytics. Dessa håller oss på rätt spår. Tillsammans med Polygon skapade vi kampanjer och annonser som är relevanta för Polygons målgrupp.

Vårt SEO-arbete inleddes med en teknisk granskning för att hitta potentiella on-page optimerings vinster. Sedan identifierade Polygon vilka sökord de ville ranka för och vi började övervaka dem. Polygon arbetar sedan redaktionellt med att optimera sajtens innehåll för att matcha det med söktermerna.

Vi har regelbundet avstämningar med kunden för att diskutera våra resultat och kommer överens om tillvägagångssätt för framtiden. Vi är stolta över att vårt arbete hittills har bidragit med resultat för Polygons webbplats och affär.

Polygon

Resultat

 • Över 1000 st crawlade URL:er genomsöktes under vår SEO-granskning för Polygon
 • Över 500 st on-page åtgärdade optimeringar
 • 5% conversion rate på AdWords-kampanjer (genomsnittet för industrin ligger på cirka 2,5%)
 • Över 130 st konverteringar (telefonsamtal) från våra kampanjer under loppet av 3 månader.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa till att etablera nya digitala tjänster och varumärken?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.