Ny teknik och smarta lösningar tar Poolia till täten på den moderna arbetsmarknaden!

  • Bildmanér
  • Digital Design
  • SEO
  • Strategi
  • Utveckling
www.poolia.se

Poolia är ett börsnoterat bemannings- och rekryteringsföretag som fokuserar på att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Med 30 år på marknaden finns Poolia idag representerat i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.

Konkurrensen i rekryteringsbranschen är stenhård idag och kandidaterna vet sitt värde. Poolia började släpa efter sina konkurrenter något i digital utveckling och det fanns utrymme för att effektivisera interna och externa (kandidat-) processer. Ett stort mål var t ex. att minska drop-off i ansökningsflödet.

En noggrann förstudie gav insikter om hur rekryteringsbranschen fungerar idag, hur kandidaterna vill söka jobb och vilka förflyttningar Poolia behövde göra för att möta de nya kraven från marknaden. En av de enskilt viktigaste sakerna att lösa var att minska trösklarna för ansökningar. Alla kandidater har inte ett uppdaterat CV och ett av målen var att man ska kunna söka ett jobb med bara några få klick. Istället för att behöva bifoga CV och personligt brev kan kandidaterna idag söka jobbet enkelt genom sin LinkedIn-profil.

För att annonserna skulle kunna utformas optimalt byggdes ett speciellt gränssnitt för rekryterarna. Detta har gett dem nya möjligheter och ett minskat beroende av de begränsningar som man upplevt i rekryteringssystemet. Utgångspunkten har varit att de flesta kommer in på annonserna från andra platser än poolia.se, därför har stort fokus legat på SEO, sitestruktur och hur annonserna är utformade.

Rent tekniskt var det viktigt att hitta en optimal lösning för att införliva konceptet och samtidigt göra teknikval som är smarta och framtidssäkra. Lösningen blev ett headless-CMS och ett API för att tillgängliggöra Poolias rekryteringsfunktioner, som exempelvis kandidathantering och annonser. Gränssnittet är en separat frontend-applikation byggd på React som bland annat använder sig av Contentful för innehållshantering. Detta gör Poolia mer flexibelt och rustat för att möta framtida utmaningar och behov.

Poolia-bild-2

Vi såg att vår gamla digitala plattform inte mötte de behov som kandidaterna har idag och att vi behövde hitta nya sätt att möta dem på för att öka vår konkurrenskraft. Nya poolia.se ger oss helt nya möjligheter att lyckas med detta. Vårt arbete har bara börjat och vi kommer satsa stenhårt och fortsätta utveckla våra digitala lösningar för att bli bäst i klassen”, säger Katarina Fredén – Marknads & Kommunikationschef på Poolia.

Det har varit otroligt inspirerande för alla inblandade att jobba med detta projekt. Vi har haft en beställare som har varit modig, öppen och engagerad under hela projektet, vilket har varit en förutsättning för resultatet. Projektet har gett Poolia helt nya förutsättning att möta kandidater på den moderna arbetsmarknaden och det känns jätteroligt”, säger Alexander Kafkaletos – kundansvarig på Cloud Nine.

Vill du veta mer om det här caset och hur vi kan hjälpa er att öka konverteringen i era digitala kanaler?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.