Intranät med individen i fokus

  • Digital Design
  • Interaktionsdesign
  • Intranät
  • Koncept
  • Utveckling

Recipharm är en börsnoterad läkemedelskoncern med utveckling och produktion i ett dussintal fabriker i sju länder runt om i Europa. Recipharm har en decentraliserad företagsstruktur, och det innebär bland annat språkliga och kulturella utmaningar i kommunikationen mellan anläggningarna. Internkommunikation över gränser är därför ett avgörande verktyg för effektivisering, synergier och bättre sammanhållning bland geografiskt utspridda medarbetare.

En viktig utmaning för Recipharm har varit att stärka varumärket internt och få alla att känna sig som en del av bolaget. I den decentraliserade organisationen har det inte funnits några naturliga mötesplatser, vilket har förhindrat kunskapsdelning och gjort internkommunikation onödigt komplicerad. Hur skulle man kunna bygga ett intranät som kunde öppna dörrar, skapa gemenskap och öka kommunikationen?

Recipharm webb på dator

En avgörande del av projektet var förstudien där strategi och koncept för intranätet togs fram. Undersökningar, intervjuer och workshops resulterade i ovärderlig information för att upptäcka behov och formulera förutsättningar, samt att staka ut riktning och genomförande.

Lösningen blev ett socialt intranät med ett tydligt och fokuserat informationsflöde med individen i fokus. En platt design tillsammans med en logisk navigering och ett kraftfullt sök gör att användarna snabbt kan hitta det de söker efter. Alla medarbetare har möjlighet att ladda upp en egen profilbild och information om erfarenheter och kompetensområden. Man kan bland annat kommentera artiklar, delta i grupper och forumdiskussioner och hantera dokument på ett enkelt sätt.

Resultat

Det nya intranätet har bidragit med tydlig affärsnyta genom att dels bevara den kompetens som finns och skapas i bolaget, men också genom att sprida kunskap och know-how vidare inom koncernen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det nya intranätet redan har bidragit till ett mer transparent, enat och socialt Recipharm.

Vill du veta mer hur man bygger ett socialt och engagerande intranät?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.