Ett socialt och engagerande intranät

  • Digital Design
  • Interaktionsdesign
  • Intranät
  • Koncept
  • Strategi
  • Utveckling

Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme så ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet.

Projektet inleddes med en förstudie som visade att SFAB både hade en väl fungerande mötesstruktur och en gemytlig företagskultur med fin sammanhållning. Däremot såg vi att ett intranät hade potential att förenkla interna processer, förbättra den interna kommunikationen och öka de anställdas engagemang. Ett centralt behov var också att kunna få en snabb överblick över nuläget i realtid, vilket var svårt med en mängd system och avsaknad av överblick.

Lösningen blev ett intranät med sociala influenser som fungerar som en central utgångspunkt för tillgång till både allmän och rollrelaterad information. Sådan information samlas in från SFABs befintliga system med hjälp av widgets. Startsidan är faktiskt byggd som en instrumentpanel med olika widgets. Den översta widgets är permanenta (t.ex. nyhetsflöde, kalender, etc.), men resten är upp till den anställde att välja och anpassa efter eget behov. Man har bland annat tillgång till den integrerade vädertjänst från SMHI som hjälper de anställda att snabbt komma till de senaste väderprognoserna. Vädret är en avgörande faktor när det gäller produktion och förbrukning av energi.

Det nya intranätet har bidragit med tydlig affärsnytta genom att sprida kunskap och know-how inom företaget. Antalet sidor som besöks per session har ökat med 50 procent och antalet besökare som läser nyheter har ökat med 70 procent. Genom att inte behöva söka information på flera ställen för att få en bild av nuläget har vi frigjort tid för de anställda, vilket ökar effektiviteten och minskar stressen hos de anställda.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig bygga ett socialt och engagerande intranät?

Kontakta Alexander Kafkaletos via alexander.kafkaletos@cloudnine.se eller +46 70 065 49 00. Du kan självklart också lämna dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.