Boka Poolia

Cloud Nine hjälper Poolia hjälpa dig!

Cloud Nine tar för Poolia fram en ny digital kampanj som utmanar den gamla traditionella CV-modellen och istället fokuserar på människan bakom CV:t. Lösningen blev en bokningstjänst för videointervjuer med Poolias specialistrekryterare. Vi vet att många upplever det svårt att få fram sina egenskaper och drivkrafter genom ett CV.

Som bemanningsföretag är det viktigt att fånga upp vad kandidaterna kan åstadkomma. I Poolias egen Kompetensindikator ställer man frågor till HR-chefer och resultatet visar att det är egenskaper som väger tyngst, inte erfarenheter. Därför lanserar vi kampanjen, Hjälp oss hjälpa dig.

Poolia vill komma i kontakt med fler kvalificerade jobbkandidater och många kan behöva hjälp för att hitta sitt nästa karriärsteg. Därför vill Poolia underlätta för kandidaten att ta första steget. Cloud Nine fick uppdraget att ta fram ett digitalt kampanjkoncept som kändes modernt och nytänkande.

Utgångspunkten blev att för att förenkla för kandidaten måste det ske på dennes villkor. Alla har inte ett uppdaterat CV, men de flesta i Poolias målgrupp använder LinkedIn. Lösningen blev en bokningstjänst på www.bokapoolia.se där kandidaten bokar sin egen intervju när det passar hen. Genom att connecta med LinkedIn verifieras identiteten och rekryteraren får de förkunskaper som är nödvändiga. Intervjun sker sedan genom Google Hangouts och i slutet av intervjun kommer man överens om hur man går vidare.

Kampanjen känns modern och nytänkande och går helt i linje med den vägen vi vill gå framöver. Vi tror och hoppas att den kommer att bli lyckad och att många kommer vidare i karriären tack vare detta”, säger Katarina Fredén – Marknads & Kommunikationschef på ‎Poolia Sverige.

För Cloud Nine var detta en riktigt rolig utmaning. Dels att få sätta ett koncept som utmanar både Poolia och branschens normer, men även utmaningen att tekniskt lösa detta på en smidigt och effektivt sätt. Det tycker jag verkligen att vi har lyckats med”, säger Camilla Sundberg på Cloud Nine.

Annonskonceptet som togs fram bygger på just antagandet att alla har en “trigger” som gör att man kan tänka sig att byta jobb.

Poolia har alltid haft glimten i ögat i sin kommunikation och det var viktigt att bevara. Vi har dock tagit en modernare approach och använder mycket rörligt material och fokuserar enbart på sociala medier i annonseringen”, fortsätter Camilla Sundberg.