Cloud Nine lanserar nya poolia.se!

Slipp CV, krångel och långa formulär! Från och med nu är det mycket lättare att hitta och söka jobb hos Poolia. Cloud Nine har tillsammans med Poolia lanserat nya poolia.se – en webbplats som utvecklar Poolia och sätter användaren i fokus.

Konkurrensen i rekryteringsbranschen är stenhård och kandidaterna vet sitt värde. Poolia släpade efter sina konkurrenter något när det gällde digital utveckling och det fanns utrymme för att effektivisera processer både internt och för kandidaterna. Det löste man genom ett noggrant förarbete och kreativa lösningar.

En noggrann förstudie gav insikter om hur rekryteringsbranschen fungerar idag, hur kandidaterna vill söka jobb och vilka förflyttningar Poolia behövde göra för att möta de nya kraven från marknaden. En av de enskilt viktigaste sakerna att lösa var att minska trösklarna för kandidaterna. Alla har inte ett uppdaterat CV och ett av målen var att man ska kunna söka ett jobb med bara några få klick. Istället för att behöva bifoga CV och personligt brev kan man idag söka med ett enkelt klick genom sin LinkedIn-profil.

För att annonserna skulle kunna utformas optimalt byggdes ett speciellt gränssnitt för rekryterarna. Detta har gett dem nya möjligheter och ett minskat beroende av de begränsningar som man upplevt i rekryteringssystemet. Utgångspunkten har varit att de flesta kommer in på annonserna från andra platser än poolia.se, därför har stort fokus legat på SEO, sitestruktur och hur annonserna är utformade.

“Vi såg att vår gamla digitala plattform inte mötte de behov som kandidaterna har idag och att vi behövde hitta nya sätt att möta dem på för att öka vår konkurrenskraft. Nya poolia.se ger oss helt nya möjligheter att lyckas med detta. Vårt arbete har bara börjat och vi kommer satsa stenhårt och fortsätta utveckla våra digitala lösningar för att bli bäst i klassen”, säger Katarina Fredén – Marknads & Kommunikationschef på Poolia.

Rent tekniskt var det viktigt att hitta en optimal lösning för att införliva konceptet och samtidigt göra teknikval som är smarta och framtidssäkra. Lösningen blev ett headless-CMS och ett API för att tillgängliggöra Poolias rekryteringsfunktioner, som exempelvis kandidathantering och annonser. Gränssnittet är en separat frontend-applikation byggd på React som bland annat använder sig av Contentful för innehållshantering. Detta gör Poolia mer flexibla och rustade för att möta framtida utmaningar och behov.

“Det har varit otroligt inspirerande för alla inblandade att jobba med detta projekt. Vi har haft en beställare som har varit modig, öppen och engagerad under hela projektet. Det har varit en förutsättning för resultatet. Projektet har gett Poolia helt nya förutsättning att möta kandidater på den moderna arbetsmarknaden och det känns jätteroligt”, säger Alexander Kafkaletos – kundansvarig på Cloud Nine.

Kontakt
Alexander Kafkaletos
Business Director på Cloud Nine
alexander.kafkaletos@cloudnine.se
+46 70 065 49 00

Katarina Fredén
Marknads & Kommunikationschef på Poolia
katarina.freden@poolia.se
+46 707 997799

Om Poolia
Poolia grundades 1989 och är idag ett börsnoterat företag representerat i Sverige, Finland och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. Poolia erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, konsulttjänster, chefsrekrytering, chefsutveckling, talangförsörjning och omställning.

Om Cloud Nine
Cloud Nine är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av digitala lösningar. Förmågan att kunna realisera och vidareutveckla en bra idé, både tekniskt, strategiskt och kommunikativt, är alltid i fokus för verksamheten. Resultatet är digitala lösningar som genererar konkret och mätbar affärsnytta.