Cloud Nine satsar ännu mer på webbanalys

”Att få information från nätet är som att ta en drink från en brandslang” – Mitchell Kapor

Det är lätt att drunkna i mängden datarelaterat innehåll och de flesta inser nog att informationsmängden bara kommer fortsätta öka. Vi vill visa hur vi på Cloud Nine ser på datahantering och vad vi har att erbjuda inom området.

Om man ser tillbaka några år var analytikernas uppgift att skicka rapporter till ledningen som i sin tur använde dem för att fatta affärsbeslut. Datat var ofta inlåst i något av de fåtal proprierära system, som enbart utvecklare eller specialister hade tillgång till.

Idag har vi istället en öppen marknad med över 9000 analysprodukter och -verktyg. Vi kan spåra sajter, sociala medier, appar, miljöer och mycket mer. Och vem som helst kan ha tillgång till informationen.

Men hur många verktyg vi än använder eller hur många rapporter vi än läser, så har det liten betydelse om vi inte vet hur vi ska använda informationen vi får ut. Datat i sig är inte värt mycket utan att kopplas ihop med resten av ett företags tillgångar och det måste analyseras och sättas i ett sammanhang för att kunna användas som grund för beslut.

På Cloud Nine har vi sett att en begränsad förmåga att just sätta datat i ett sammanhang höll våra kunder tillbaka och därför har vi utvecklat en rad tjänster för att hjälpa dig som kund att tolka ditt data på ett adekvat sätt. Vi tar helt eller delvis ansvar för de tekniska delarna, så att vi tillsammans med dig kan fokusera på affärskritiska frågor för just din verksamhet. Analysen och insiktsarbetet tycker vi är roliga och viktiga delar av arbetet med data och som vi tycker att våra kunder ska vara delaktiga i för att nå bästa resultat för framtiden.

För att möjliggöra ett gemensamt engagemang och ett strukturerat sett att arbeta med dataanalys och proaktivt arbete skapade vi Refine. En struktur där vi regelbundet sätter oss ned med dig som kund och diskuterar de viktigaste frågorna som rör ditt företag, med utgångspunkt i hur dina kunder och din målgrupp använder dina digitala ytor. Tillsammans hittar vi lösningar och hjälper dig att förstå ditt data, så att du kan fatta bättre, mer välgrundade beslut.

Som företag är vår dagliga utmaning att leverera tjänster som motsvarar användarnas ständigt ökande krav på användbarhet, och göra det till ett konkurensvänligt pris för dig som jobbar med oss. Vi lever som vi lär och det har lett oss till en rad lärdomar:

  • Datat och analysen är inte värdefulla i sig – de måste leda till någon form av handling.
  • Vi måste fokusera på affärskritiska mätpunkter och ignorera “vanity metrics” (dvs den typ av data som är mer kosmetika än riktigt användbar)
  • Insikts- och optimeringsarbete kräver lika mycket struktur som allt annat i ditt företag.

Detta ligger till grund för hur Refine är uppsatt. Kortfattat går konceptet ut på att vi identifierar viktiga mätpunkter för din verksamhet. Vi samlar in och analyserar data för att se till att vi rör oss åt rätt håll. Namnet Refine syftar till hur vi jobbar iterativt – ett arbete som fokuserar på långsiktiga affärsmål men är flexibelt nog att anpassa sig till en ständigt föränderlig digital miljö.

Strukturen för det iterativa arbetet är baserat på månatliga avstämningsmöten med dig som kund och rätt kompetenser från oss (till exempel analytiker, interaktionsdesigners, strateger och utvecklare). Inför mötena tar analytikerna fram underlag för hur webbplatsen presterar mot uppsatta mål. Denna analys utgår vi sedan ifrån när vi undersöker hur vi kan optimera din digitala närvaro. På avstämningsmötet presenterar vi de förslag vi bedömer har störst potential och tillsammans med dig fattar vi beslut om nästa steg.

Vi driver just nu detta koncept framgångsrikt med ett antal kunder och de uppskattar att tillsammans med oss förstå och utveckla sin digitala strategi och sina digitala kanaler.