Cloud Nine i Almedalen

Ett digitalt wake up call från Almedalen

Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen startade 1968 när Olof Palme (s) talade från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. Det har tidigare varit en politisk mötesplats men med åren förändrats och är nu även en hubb för företag och organisationer att träffas och nätverka, utbyta kunskap och idéer. Naturligtvis finns det en hel del inofficiella mötesplatser också, ofta med rosévin som gemensam ingrediens.

I år var det ca 40 000 besökare och 3 794 evenemang av 1 756 arrangörer. Almedalsveckan är en kalendervecka lång, men majoriteten av seminarierna är koncentrerade måndag till torsdag, med topp på tisdagen då hela 133 programpunkter ägde rum samtidigt kl. 13!

Fram tills nyligen fanns inte ”digital” som ämnesområde utan relaterade aktiviteter hamnade under ”infrastruktur”. I år står ”digital” för en av de största ökningarna i sökning och popularitet tillsammans med klimat/miljö och integration/mångfald.

Så vad gör en digital fullservicebyrå i Almedalen? Vi är alltid intresserade av världen omkring oss och har länge haft ögonen på Almedalen och dess utveckling. Eftersom Almedalsveckan är synnerligen intensiv med många programpunkter och tal fick vi rådet att lyssna och observera innan vi bjöd in till egna arrangemang. Samtidigt ville vi göra något och efter många funderingar resulterade det i en upplevelse som kunde motsvara de digitala processerna, en fysisk motsvarighet som skapade mervärde; en cykeltaxi! Taxin gick att boka med vår egenbyggda app och vi körde mängder av människor under de dagar vi var på plats.

Med Almedalen bakom oss är det dags att summera några av de större digitala snackisarna:

Arbetslivet i förändring

Industrin förändras och vår tjänstesektor ställs inför nya krav:
– Vi har en föråldrad samhällskropp som inte är anpassad till den nya kunskapsintensiva tjänstesektorn, de nya innovationerna och de nya inkomstskillnaderna (Anna Fällender, framtidschef Swedbank). Enligt Vinnova finns det ”en enorm potential som översatt i pengar handlar om 600 miljoner euro för de europeiska företagen inom fordons-, process- och maskinindustrin”.

Några av framgångsfaktorerna för en lyckad digital transformation handlar om att ha ett digitalt nyfiket ledarskap, att arbeta med digital förståelse och, om man inte har kompetens inhouse, skaffa en digital partner eller rådgivare. Ett hett tips är att låta rådgivarna bestå av en bred grupp och inte exkludera millennials.

Även anställningsformer och arbetsplatser kommer förändras genom bl. a ökade önskemål och krav på arbetssätt, processer och affärsmodeller.

Många förutspår att automatiserade processer och robotar kommer att konkurrera ut människor i många fall. Våra roller kommer förändras och yrken kan komma att försvinna men i många fall bara byta namn, då kunskapskärnan i dem består. Behovet av it-kunniga människor kommer öka men många andra branscher får nya behov i form av admin, logistik, juridik.

Det nya ägandet

Vi tänker allt mer på konsekvenser när det gäller miljö och konsumtion. Genom delningsekonomin, att hyra istället för att köpa kan vi undvika överkonsumtion och spara både tid och miljö. Vi kan också få lägre priser, större tillgänglighet och fler valmöjligheter. Inom delningsekonomin finns allt från bostäder och kontor till personbilar, musik och film. I dag utgör de största områdena inom delningsekonomin uppskattningsvis 15 miljarder dollar men förväntas växa till ungefär 335 miljarder dollar år 2025.

Nya affärsmodeller ställer nya krav på beskattning, försäkringar och lagar; vem står för försäkringen? Hur ser ansvarsfrågan ut?

Dagens berättartekniker

Nya plattformar skapar nya superstars! Många kanalnätverk har egna stjärnor som kanske inte är kända för allmänheten men som har stor påverkansförmåga. Många av dessa ”flyttar” senare ut i större, mer publika kanaler.

Idag har vi fler plattformar än någonsin, mer innehåll och flera olika sätt att konsumera media på. YouTube har idag fler tittare i vissa segment än den största TV-kanalen och att vara relevant för tittarna och konsumenterna är viktigare än någonsin för att få dem att upptäcka oss och stanna kvar.

Kris och analys

Kris och analys handlar främst om att arbeta preventivt; hur kan vi förutspå nästa epidemi? Med hjälp av data som t ex väder och temperatur kan man upptäcka ökningar i malariautbrott, geologiska förändringar och mycket mer.

Samla data är bra, använda data är bättre. Vi lämnar spår efter oss var vi än befinner oss, vad vi säger, vad vi köper. Ett exempel är Waze, appen som trafikanter själva kan rapportera information till om olyckor, vägarbeten och annat som andra medtrafikanter kan ha nytta av.

Ett gott råd är att inte bara tänka i flera led utan i flera dimensioner. Vad påverkas av en händelse? Ofta glömmer man det som påverkas i tredje led, och det är viktigt att arbeta med olika scenarior – innan det hänt.

/Ulrika Schreil, digital strateg på Cloud Nine #cloudnineseminarium

Texten ovan är en sammanfattning av seminariet som hölls på Cloud Nine i september 2016. Hör av dig till dana.patratanu@cloudnine.se för att ta del av presentationen!