Ökad affärsnytta med e-handelsapp och moderna betallösningar

Mobilen är en viktig kanal för e-handel och gränserna mellan den fysiska och digitala handeln suddas ut allt mer. Under 2015 utgjorde e-handeln 6,9 procent av den totala detaljhandeln i Sverige vilket motsvarar 50,1 miljarder kronor. Enligt e-barometern (Q4 2015) använde hela 71 % av svenskarna en mobil i inköpsprocessen. Parallellt når vi hela tiden nya tekniska landvinningar inom mobila lösningar, vilket möjliggör en allt bättre kundupplevelse på mobilen.

Det är nu länge sedan som den typiska mobila webbsidan enbart erbjöd en kraftigt begränsad upplevelse i innehåll och funktion; responsiva webbsidor ger idag det fulla innehållet och funktionaliteten i mobilen anpassat för mobilens mindre skärm. Samtidigt finns det specifika utmaningar och möjligheter kopplade till mobiler som man inte alltid tar höjd för. Ett exempel på utmaning kan vara när kunden t ex sitter i tunnelbanan eller på bussen och slutför ett köp med sin mobil. Tappar man uppkopplingen är det lätt hänt att kunden påbörjar en annan, icke relaterad aktivitet och tappar fokus eller helt enkelt glömmer bort att genomföra köpet. Det önskvärda scenariot är då att köpet går igenom och att ordern lagras i mobilen för att sedan skickas vidare för behandling när kunden får tillbaka sin internetanslutning.

Mobila enheter erbjuder också unika möjligheter som exempelvis push-notifieringar, där man kan kommunicera med kunden direkt och till exempel meddela att en bevakad produkt nu har kommit i lager igen. Man kan också tänka sig att utnyttja tillgången till kundens geografiska position och rörelse för att exempelvis erbjuda en stödjande upplevelse i e-handeln när kunden befinner sig i en fysisk butik.
För att till fullo hantera de utmaningar som mobiler ger och utnyttja de unika möjligheterna, räcker det inte med en mobil webbplats utan det kräver att man också erbjuder en mobilapp.

Vad innebär det då att ta fram en app till sin e-handel?

I många fall kan tröskeln för ta fram en e-handelsapp vara hög. Du kan behöva ta fram olika lösningar för iPhone och Android och du får en mycket mer komplicerad lösning där flera saker som affärsregler måste utvecklas flera gånger och att flera olika programmeringsspråk är inblandade. Det finns lösningar för sådana utmaningar. Det gäller att bygga en smart lösning som är anpassad för multikanal i grunden och att dra nytta av plattformar som Cordova som ger möjlighet att utveckla sin app en gång och sedan publicera den för olika kanaler. Cloud Nine har genom sin erfarenhet av tidigare projekt hittat en modell där nya lösningar byggs utifrån ett så kallat API-tänk där innehåll och affärsregler finns tillgängliga som services som sedan finns färdiga och tillgängliga när man ta sig till en ny kanal, vilket minskar tröskeln avsevärt.

Moderna betallösningar för köpflödet

Betallösningar kan också vara svåra att få att fungera bra med en app. Många traditionella betalleverantörer kräver att kunden lämnar appen och genomför betalningen i webbläsaren i betalleverantörens vyer. Ett sådant flöde innebär tekniska utmaningar och kundupplevelsen blir långt ifrån den bästa. Detta är problematiskt då köpflödet är det i särklass viktigaste flödet för en e-handel. Frågan är om man vill lämna över kontrollen över detta kritiska flöde till en annan part och låta någon annan bestämma användarupplevelsen.

Moderna betalleverantörer som Stripe kan ge en lösning för dessa problem. Med Stripes teknik i yttersta framkant kan du själv utforma betalvyerna som du vill och de blir en del av din en app. Detta ger dig full kontroll över köpupplevelsen. Jämfört med mer traditionella betalleverantörer finns många fördelar, men det kan också finnas nackdelar som till exempel något högre transaktionskostnad för varje köp. Det är viktigt att göra en specifik bedömning för varje e-handel för att se vilket typ av betallösning som passar bäst.

Sammanfattningsvis så finns enorma möjligheter för mobila e-handlar, men också utmaningar. Med smarta och moderna lösningar kan man komma i mål med allt detta och i slutändan erbjuda en fantastisk kundupplevelse.

Ulrika Schreil, strateg och Tomas Eld, systemarkitekt