Så lyckas du med ditt webbprojekt

Alldeles för många webbprojekt går inte tillräckligt bra. Det brister på något sätt, i tidsplan, budget, kommunikation eller prestandamässigt. Vi har stor egen erfarenhet av det. Och vi har hårda fakta från omvärlden. 84% av de 8380 projekt som The Standish Group bearbetade i sin rapport The Chaos Report (från 1984) lanserades över budget, inte inom tidsramen eller utan satt funktionalitet och bedöms därmed som icke lyckade. 20 år senare var siffran 72%, dvs. inte så mycket hade hänt!

Det största problemet är i våra ögon den snäva definitionen av ett lyckat projekt här. Så vår första insikt (eller lärdom för att lyckas med sitt projekt) handlar om att vara flexibel – planera för förändring. Planera för det förväntade oförutsägbara. Detta berör budgetering, prioritering och tidsplan primärt.

I de allra flesta fall så har uppdragsgivare en fast önskan om att bygga något stort med låsta förutsättningar. Istället föredrar vi att man tar ner den stora idén till mindre hanterbara delar (med samma målbild/vision). Något som i en första fas har precis så mycket funktioner att den blir livskraftig och kan samla in fakta om användarna för för sin fortsatta utveckling. Vår andra insikt är därför: bygga en MVP till första lanseringen, en minimum viable product.

Vår tredje insikt handlar om riskminimering i webbprojekt. Det är ca 20 gånger lägre risk i små agila projekt jämfört med stora projekt med låsta förutsättningar. Så var agil. Och prioritera varje sprint med ett ”pain/gain-förhållningssätt”. Lågt hängande frukt går först!

Vår fjärde insikt handlar om att inte underskatta behovet av kvalitativt innehåll. Vissa påstår att man ska lägga 80 % av sin tid på att utveckla ett relevant och attraktivt innehåll, av den totala tiden man lägger på sin webbplats. Men även om den relationen känns överdriven, så ser vi totala motsatsen. För alla som ser sin webbplats, app eller digitala tjänst som navet i sin säljprocess så är content bränslet i hela inbound-marketing-tänket. Det måste helt enkelt finnas ett bra innehåll för att det ska fungera.

Vår femte och sista insikt handlar om att inte missa förankringen internt. Stöd från verkställande chefer är en av de viktigaste faktorerna till ett lyckat projekt (The Standish Group 2016, Chaos report). Detta gäller både ekonomiskt och emotionellt stöd.

Stort lycka till!