Sluta gissa och våga ha fel

I veckan som gått var jag på From Business to Buttons, en årlig konferens för alla som arbetar med UX, user experience. Alla talare var mycket kunniga och intressanta att lyssna på. Men jag fick särskilt upp ögonen för Cindy Alvarez som pratade om så kallad hypotesdriven design.

Så hur funkar det där med hypotesdriven design? Alvarez beskriver det så här: Designern börjar med att skriva ner en möjlig förklaring på ett problem, en hypotes, som testas och formuleras om tills man hittar en bra lösning.

Som exempel tog Alvarez upp när hon och teamet ville ta reda på varför deras användare inte använde sökfunktionen. För att lösa problemet tog de fram en hypotes:

  • Vi tror att användarna inte ser sökfunktionen.
  • Det leder till att de inte söker.
  • Om vi gör sökfunktionen mer synlig,
  • kommer fler användare börja använda den.

De försökte först öka synligheten genom att ändra färg på sökfältet. Det ledde till några få extra sökningar, men det var uppenbart att det inte var synligheten som var grundproblemet. Därför gick teamet vidare med en ny, mer kvalificerad, hypotes och fortsatte på samma sätt tills problemet var löst. Det visade sig till slut att användarna inte ville söka eftersom de var rädda för att andra kunde se vad de hade sökt på. Så det som började med att byta färg på sökfältet, slutade med att hela systemet behövde göras om.

Den första hypotesen är en ren chansning, men vi måste ställa den för att få fram fler hypoteser – som i sin tur blir alltmer kvalificerade gissningar. Men, det vi främst måste göra med våra hypoteser är att avfärda (falsifiera) dem!

Being right is a temporary condition.

Cindy Alvarez

Bara för att något fungerade en gång, behöver det inte vara lösningen på alla liknande problem. Hon betonade också hur viktigt det är att erkänna att man kan ha – och har fel.

För att användaren ska få den bästa upplevelsen, är det viktigt att inse att hypotesen kanske inte stämmer och kunna vända ett misslyckande till sin fördel. Det är alltså viktigt att vara självkritisk vid alla användarundersökningar.

Etisk design lyfts fram

En annan sak som jag tar med mig från dagen är att etisk design kommer bli viktigt i framtiden. Mike Monteiro, har sagt det tidigare, och nu på konferensen tog Avi Itzkovitch upp det igen:

[Designers are] the ethical gatekeepers of technology.

Var ligger designerns etiska ansvar? Är det meningen att de ska göra allt utan att ifrågasätta? Var går gränserna, och när passerar man dem? Allt man gör påverkar världen, säger Itzkovitch, och om man känner sig obekväm med något; gör det inte!

Alla som arbetar med design måste fortsätta att vara kritiska – att göra etiska val ska vara en självklarhet. Det tror jag är framtiden.

/Matilda Björnram, interaktionsdesigner

Omnämnda talare
Cindy Alvarez, Director of user experience på sociala nätverket Yammer, @cindyalvarez
Mike Monteiro, Design director på Mule design studio
Avi Itzkovitch, Internet of things UX designer, grundare UX Salon

Mer om konferensen From Business to Buttons
Cindy Alvarez intervjuas på UXpodcast