Social shopping på Facebook

Höstens första frukostseminarium ägnades åt ett spännande ämne – social shopping med fokus på Facebook. Seminariet inleddes med en genomlysning av Cloud Nines strateg David Aler av ett antal direkta och indirekta sätt som e-handlare kan utnyttja Facebook för att nå högre penetration och konvertering.

Det finns bland annat dynamisk annonsering och rena integrationer med köpmöjligheter direkt i flödet, men även shopping-botar i Messenger och Facebook Marketplace, som konkurrerar med Blocket.

Hanna Wittrock, fil dr och lektor i Lund och Borås presenterade sedan en intressant studie hon gjort i samarbete med Handelsrådet på slutna andrahands-shoppinggrupper på Facebook. Hanna har undersökt köpberoende, statusjakt och kommunikation i dessa hårt styrda, men mycket populära grupper – men även om modetrender kan skapas där som leder till ökad nyförsäljning.

Studien bekräftar att shoppinggrupperna, liksom Facebook generellt, kan vara starkt beroendeframkallande. Den pekar också på att det andrahandsvärde som skapas i grupperna kan sänka tröskeln för förstahandsköp. En annan konsekvens av shoppingen på Facebook är att den tenderar att samla konsumenter kring vissa brands och/eller stilbaserade identiteter, vilket kan få en påverkan på mode och konsumtion i stort. För företag är det av stor betydelse att ”scanna” av de trender och konsumtionsmönster som återfinns i grupperna.

Ur rapporten:

Vilken betydelse har det sociala samspelet i förhållande till det rena konsumtionsbegäret, såsom de uttrycks på i handeln på Facebook?

Det sociala samspelet kan både ses som drivande konsumtionsbegäret men också som en förutsättning för begäret eftersom det sociala samspelet möjliggör de ekonomiska transaktionerna. Medlemmarna odlar relationer både med andra medlemmar och med de varor som cirkulerar.

Vilken betydelse har återanvändandet och själva cirkuleringen av varor för gruppernas attraktionsförmåga?

Återanvändningen och cirkuleringen har framförallt flera förtjänster. Dels skapas en känsla av att befinna sig på skattjakt för många medlemmar. Här är själva scrollfunktionen central. Det som är enklast och mest praktiskt att finna med olika typer av söksystem är inte alltid det som är mest lockande. Dels har second hand en etiskt tilltalande aspekt som gör att många medlemmar upplever sin konsumtion som miljömässigt hållbar även om den inte är det privatekonomiskt. En ytterligare viktig förtjänst är att cirkuleringen medverkar till att skapa sociala band och en föreställning om community som för många är attraktiv och stimulerar konsumtionen ytterligare.”

Bör den ordinarie handeln i större utsträckning utveckla strategier som inbegriper socialt samspel på Facebook som komplement till renodlad marknadsföring?

Shoppinggrupperna på Facebook har en stor inneboende potential som marknadsföringskanaler och trendspaningsarenor. Det globala kommunikationsföretaget Edelman är bara en aktör som nyligen påpekat att tilliten till eliten drastiskt har sjunkit till förmån för ”vanliga människor”. Därför bör företag hellre satsa på ”micro influencers” verksamma i dedicerade communities än megastjärnor i sin marknadskommunikation. Liksom i alla sociala miljöer är det dock av största vikt att känna till de sociala koderna. Många medlemmar är ytterst känsliga för försök till profitering av deras community.”