Test

Test – en viktig ingrediens för ett lyckat digitalt projekt

Cloud Nine började för cirka 4 år sedan med systematiska test i våra projekt. Dels arbetar vi med användartest och intervjuer i de inledande faserna av koncept och design för att i ett tidigt skede stämma av ifall våra idéer och vår tolkning av slutanvändarens vanor och beteenden landat rätt, dels med funktions- och acceptanstest. Erfarenheten säger att ju fler gånger under ett projekts gång vi testar, desto mer rätt kommer vi träffa med den slutliga produkten och kostnaden för korrigeringar i utvecklingen minimeras.

Det stora testarbetet bör dock vara koncentrerat till just utvecklingsfasen av projekten och fungerar dels som en kontroll av att allt fungerar som det ska i upplevelsen på olika enheter (mobiler, surfplattor och datorer), dels som en kvalitetskontroll av hur det vi bygger ser ut och fungerar.

Testning bör vara en integrerad del av design och utveckling och ska egentligen inte ses som en fristående del av projektet. Bäst resultat fås när vi låter design, utveckling och test ske parallellt i mindre moduler, så att fel och brister kan rättas till innan de satts ihop till en slutlig lösning. Det här ställer krav på projektledning, arbetssätt och kommunikation både internt på byrån och med kund och är inte alltid helt enkel att få på plats.

En spännande, om än inte helt ny, trend eller utveckling av test ligger inom automatisering av detsamma. Mycket utav repetitivt och kvantitativt arbete kan göras billigare, och ibland kanske till och med mer noggrant och exakt, om det automatiseras. Fokus för testaren kan istället läggas på kvalitativa tester, analyser och utvärderingar. Viktigt är att inte falla direkt för olika trender som uppstår utan se till projektet som bäst lämpar sig för just denna metod. I fallet med testautomatisering så kanske en blogg inte behöver det, men en e-handelsplats vinner mycket på att vi inför testautomatisering, då den är byggd på en mer komplex kod och oftast beroenden av externa system.

Då blir det viktigt att säkerställa att den fungerar vid uppdateringar av kod, både i projekt och i förvaltning. För man får inte glömma bort att webbplatsen lever vidare när projektet avslutats och förvaltningen tar över.

Cloud Nines testlabb

Under de senaste 4-5 åren har Cloud Nine byggt upp en representativ samling av datorer, surfplattor och mobiler som vi använder för att testa det vi bygger. Det kan verka överdrivet med många olika fysiska enheter att utföra tester på, men virtuella webbläsare kan aldrig ersätta den helhet i form av både funktionalitet och användarens upplevelse som test på en fysisk enhet ger. Därför tycker vi att det är värt att investera i och hålla igång ett riktigt labb. Vilka typer av enheter vi har i testlabbet beror dels på efterfrågan från våra kunder, vår egen analys av vilka enheter som är de mest använda, och också vilka typer av enheter och operativsystem vi använder till vardags på Cloud Nine.

/Marianne Silverlind, testare och testledare på Cloud Nine