Daniel Ferm

Utmanande och lärorikt uppdrag hos kund

I det här inlägget tänkte jag berätta lite om hur det är att arbeta ute hos kund i ett längre uppdrag som konsult. Samtidigt som man lämnar kontoret och sina kollegor bakom sig, så vill jag även belysa att det är ett tillfälle att få nya erfarenheter och träffa nya människor.

I början av året fick jag ett uppdrag hos Svenska kraftnät, som bestod i att förvalta deras externwebb och intranät på plats i deras lokaler i Sundbyberg, på heltid under sex månader. Svenska kraftnät är ett statligt verk och är ensamt ansvariga för stamnätet i Sverige, dvs. det nät som binder ihop alla övriga elleverantörer, samt distribuerar el inom och till/från Sverige.

En av de första sakerna som slog mig när jag kom till företagets lokaler, utöver den strikta säkerheten som tillämpades, var hur stort företaget var. Svenska kraftnät har ca 600 anställda samt en stor mängd konsulter i Stockholm, och detta märktes tydligt när man vandrade omkring i lokalerna. Jag fick ganska fort en plats i ett av företagets många it-team, och kunde efter diverse installationer och miljöuppsättningar komma igång att arbeta. Jag arbetade tillsammans med både anställda och konsulter från andra företag, och rapporterade till en beställare på företaget.

Själva arbetet var på många sätt likt det man är van vid när man arbetar med förvaltning in-house. Jag arbetade både med befintlig kod och utveckling av nya funktioner. Webbplatsen innehåller mycket integration mot externa system, exempelvis data från utländska elbörser och livedata från system som rapporterar nuvarande elanvändning. Att arbeta mot dessa system kändes både utmanande och lärorikt.

De konsulter och anställda jag satt med arbetade i huvudsak med andra saker, så jag var den enda som arbetade med förvaltning av företagets webbplatser. Jag såg dock det som en positiv utmaning att ensam axla ansvaret för webbplatserna, och jag hade tät kontakt med beställaren under hela uppdraget. Trots att vi arbetade med olika saker så fanns det många utvecklare att bolla idéer med. Jag satt tillsammans med ett väldigt trevligt gäng och har fortfarande kontakt med flera av de jag träffade under mitt uppdrag. Eftersom uppdraget var på heltid så var det ibland svårt att vara med på allt som hände på Cloud Nine, men jag kunde ändå hålla kontakt och vara med på aktiviteter efter arbetstid.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med uppdraget, både ur ett socialt och arbetsmässigt perspektiv. Jag kan varmt rekommendera att ni ger det en chans om ni får en liknande möjlighet.

/Daniel Ferm, utvecklare på Cloud Nine