Vikten av UX

UX-design som begrepp rör om och skapar förvirring. Runt om i branschen varierar dess innebörd och nya titlar poppar upp som svampar på hösten. En vanlig missuppfattning är att UX-design är ett begrepp som tillhör den digitala sektorn, men det är mycket större än så. I ett frukostseminarium på Cloud Nine förklarade jag, Camilla Sundberg, vikten av UX-design och hur vi på Cloud Nine arbetar med det.

Vad är UX? En kort definition: ”UX-design innebär att ta reda på användarens behov och tillgodose dem på ett lustfyllt sätt”. Det kan appliceras på allt i vår omgivning – från smarta kryddburkar till svårladdade möss från Apple.

Differentiering
En central del av mitt budskap var hur viktigt det är att differentiera sig. Många siktar på att vara bäst i klassen, istället för bäst i branschen. Det finns stora utmaningar när trender får oss att se ut som våra konkurrenter istället för att särskilja oss från dem. Hur ska en kund i slutändan kunna välja just oss? Vad gör oss unika?

Casall
För att konkretisera mina exempel talade jag kring faktiska case som förklarade hur vi på Cloud Nine jobbar med UX-design. Från vårt case med sportvarumärket Casall, för vilka vi byggde en ny e-handel, talade jag om vikten av optimering och att en lösning aldrig blir helt klar. Det är lätt att tänka att ett projekt är färdigt när det är lanserat, men det är egentligen då det riktiga arbetet börjar. Det är först då vi kan börja mäta och se hur användarna faktiskt interagerar med vår lösning samt göra små förbättringar för att tillgodose deras behov.

Poolia
Mitt andra exempel hämtades från ett projekt vi gjort tillsammans med Poolia i syfte att belysa hur viktigt det är med test, prototyping och “gör-om-gör-rätt”. När vi byggde om Poolias site ville vi först testa både hur Poolia och deras slutanvändare ställde sig till att använda LinkedIn för jobbansökningar, samt jobba med videointervjuer som ett första möte mellan Poolia och kandidat. För detta skapade vi en kampanj och efter goda resultat byggde vi sedan om Poolias externa site med just LinkedIn som huvudsakliga ansökningsflöde.

Dagen efter frukostseminariet på Cloud Nine presenterade jag mitt föredrag på Webbdagarna i Göteborg. Det var både spännande och roligt att få den möjligheten!

// Camilla Sundberg