Polygon Konferens

Effektivt kundsamarbete leder till träffsäkra lösningar

En viktig nyckel till ett bra samarbete i vår bransch är att lära känna och sätta sig in i kundernas organisation, dess behov och problem på djupet för att kunna erbjuda relevanta och innovativa lösningar. Vi har haft förmånen två år i rad att få delta på vår globala kund Polygons interna konferens i Düsseldorf och Amsterdam – en fantastisk chans att kommunicera med de olika länderna vid ett och samma möte.

Polygon jobbar med fukt- och skadehantering och behoven skiljer både länderna och kompetenserna emellan. Då Polygon satsar mycket på tillväxt så var konferensens motto ”Reaching the stars”, och det fanns en tydlig inriktning mot hur man ville förändra och förbättra under de kommande åren.

Polygons Konferens

Förutom att bara vara på plats för att lära känna företaget bättre, så var vi också där för att presentera det intranät Cloud Nine håller på att ta fram för att ge större möjligheter till samarbete inom Polygon-koncernen. Vi deltog dels genom att vara på plats i en monter i en mässhall, där representanter från de olika länderna kunde höra mer om olika innovationer inom företaget, däribland intranätet. Utöver det deltog vi också på två seminarietillfällen där vi berättade mer om det bakomliggande arbetet samt visade upp hur det resulterande intranätet ser ut och fungerar.

Sammanfattningsvis var detta ett ypperligt tillfälle för att få mer insikt i hur Polygon arbetar både globalt som i de olika länderna, samt för att stämma av hur arbetet med intranätet tas emot.

/Charlotta Klintmark (Interaktionsdesigner) & Ronnie Hillgren (Systemutvecklare)